Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 03/06/2013

Các mức hỗ trợ:          1338 – 1354 – 1374

Các mức kháng cự:     1422 – 1445 – 1475

Giá hiện tại:                            1394.77

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1422 USD/oz với mục tiêu 1374 – 1354 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1422 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1445  & 1475 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon