Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 03/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1404 – 1418 – 1441

Các mức kháng cự:     1485 – 1507 – 1539

Giá hiện tại:                            1474.15

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1485 USD/oz với mục tiêu 1441 – 1418 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1485 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1507 & 1539 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon