Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 03/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1545 – 1556 – 1561

Các mức kháng cự:     1577 – 1584 – 1590

Giá hiện tại:                            1567.8

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1577 USD/oz với mục tiêu 1561 – 1556 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1577 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1584 & 1590 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon