Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 03/03/2014

Các mức hỗ trợ:          1308 – 1319 – 1329

Các mức kháng cự:     1346 – 1354 – 1358

Giá hiện tại:                            1344

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1329 USD/oz với mục tiêu 1346 – 1354 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1329 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1319  & 1308 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon