Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 03/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1194 – 1204 – 1213

Các mức kháng cự:     1238 – 1244 – 1251

Giá hiện tại:                            1232.3

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1213 USD/oz với mục tiêu 1238 – 1244 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1213 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1204  & 1194 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon