Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 02/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1267 – 1273 – 1277

Các mức kháng cự:     1305 – 1310 – 1317

Giá hiện tại:                            1325.1

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1305 USD/oz với mục tiêu 1277 – 1273 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1305 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1310  & 1317 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon