Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 02/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1208 – 1244 – 1266

Các mức kháng cự:     1309 – 1328 – 1339

Giá hiện tại:                            1286.4

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1309 USD/oz với mục tiêu 1266 – 1244 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1309 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1328  & 1339 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon