Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 02/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1180 – 1210 – 1224

Các mức kháng cự:     1271 – 1288 – 1300

Giá hiện tại:                            1257.72

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1224 USD/oz với mục tiêu 1271 – 1288 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1224 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1210  & 1180 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon