Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 02/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1260 – 1265 – 1272

Các mức kháng cự:     1290 – 1299 – 1307

Giá hiện tại:                            1284

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1290 USD/oz với mục tiêu 1272 – 1265 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1290 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1299 & 1307 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon