Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 02/01/2014

Các mức hỗ trợ:          1182 – 1194 – 1204

Các mức kháng cự:     1238 – 1244 – 1251

Giá hiện tại:                            1226.1

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1204 USD/oz với mục tiêu 1238 – 1244 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1204 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1194  & 1182 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon