Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 01/11/2013

Các mức hỗ trợ:          1274 – 1290 – 1310

Các mức kháng cự:     1337 – 1348 – 1360

Giá hiện tại:                            1326

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1337 USD/oz với mục tiêu 1310 – 1290 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1337 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1348  & 1360 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon