Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 01/08/2013

Các mức hỗ trợ:          1284 – 1298 – 1306

Các mức kháng cự:     1330 – 1340 – 1348

Giá hiện tại:                            1317.8

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1306 USD/oz với mục tiêu 1330 – 1340 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1306 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1298  & 1284 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon