Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 01/07/2013

Các mức hỗ trợ:          1150 – 1180 – 1210

Các mức kháng cự:     1271 – 1288 – 1300

Giá hiện tại:                            1244.13

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1210 USD/oz với mục tiêu 1271 – 1288 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1210 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1180  & 1150 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon