Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 01/04/2014

Các mức hỗ trợ:          1253 – 1260 – 1272

Các mức kháng cự:     1299 – 1307 – 1320

Giá hiện tại:                            1284

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1299 USD/oz với mục tiêu 1272 – 1260 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1299 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1307 & 1320 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon