Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh cho vàng

Chiến lược: Mua vào trong vùng: 933 – 935. Mục tiêu: 950. Dừng lỗ: 927.

 

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh       

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon