Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh cho quá trình giảm giá

 

Chiến lược

 

Bán quanh mức 1050

Mục tiêu:1035

Dừng lỗ: 1055

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon