Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh chiều tối

Chiến lược:

·          Bán quanh mức 1044

·          Mục tiêu: 1030

·          Dừng lỗ: 1050

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon