Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược: Mua vào quanh mức 907.70. Mục tiêu 921. Dừng lỗ: 904.

Bán lướt sóng quanh 912.50. Mục tiêu: 908. Dừng lỗ: 915

 

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon