Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược: Bán quanh mức 945.50. Mục tiêu: 930. Dừng lỗ: 950.

Chiến lược trung hạn: Bán quanh 945.50. Mục tiêu: 850. Dừng lỗ: 975

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon