Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHIÊN ÂU VÀ MỸ

Bán quanh vùng        : 1145 USD/oz.

Mục tiêu                  : 1132 USD/oz.

Dừng lỗ                   : 1151 USD/oz.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon