Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH ĐẦU NGÀY

 

·          Mua quanh mức:          1043

·          Mục tiêu:                      1050

·          Dừng lỗ :                      1036

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon