Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD NGÀY 25/01/2011

Hiện tại vàng đang trong trong quá trình hoàn thành đường CD của mô hình Harmonic ‘cánh bướm’, với vùng đảo chiều đầu tiên sẽ nằm quanh mức 1322.00 USD/oz. Nếu giá vàng có thể phá vỡ khỏi đường hỗ trợ này thì mục tiêu kế tiếp của mô hình sẽ là 1298.00 USD/oz. Do đó, chúng tôi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, vùng đảo chiều 1322.00 USD/oz là một vùng hỗ trợ mạnh, do đó giá vàng khó có thể phá vỡ khởi mức này.

Phạm vi dao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1295.00 USD/oz và mức kháng cự 1366.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1330.00, 1322.00, 1315.00, 1298.00, 1295.00

Các mức kháng cự :   1339.00, 1344.00, 1350.00, 1355.00, 1360.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1339.00 USD/oz, mục tiêu 1298.00 USD/oz, dừng lỗ nếu cây nến 4 giờ đóng cửa nằm trên 1344.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon