Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD NGÀY 22/11/2010

Trong biểu đồ đầu tiên, chúng tôi nhận thấy mô hình sóng Ellliott vẫn đang còn hiệu lực với cơn sóng 4 vẫn đang trong quá trình hình thành. Cùng lúc này, biểu đồ thứ hai lại cho thấy khả năng hình thành sóng 5 trong mô hình sóng ‘im’ thuộc con sóng điều chỉnh giảm giá ‘A’. Do đó, xu hướng giảm giá có thể chiếm chủ đạo trong tuần này.

Phạm vi dao động tuần này nằm trong vùng hỗ trợ 1291.00 USD/oz và mức kháng cự 1406.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1358.00, 1350.00, 1339.00, 1330.00, 1320.00

Các mức kháng cự :   1362.00, 1372.00, 1380.00, 1385.00, 1395.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1362.00 USD/oz, mục tiêu 1291.00 USD/oz, dừng lỗ trên 1395.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon