Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD NGÀY 21/10/2010

Hiện tại, trên đồ thị H4 chúng tôi nhận thấy 2 tín hiệu kỹ thuật khác hỗ trợ cho nhận định vàng sẽ tiến tới mục tiêu Fibonacci 38.2% của đường CD trong mô hình Harmonic AB=CD, bao gồm:

1.      Khả năng hình thành mô hình ‘Vai đầu vai’

2.      Giá kết thúc nến nằm dưới đường trung bình SMA 50

Do đó, chúng tôi vẫn giữ nguyên nhận định giảm giá trong ngày hôm nay, với sự phá vỡ dưới mức 1332.00 USD/oz sẽ thúc đẩy xu hướng này.

Phạm vi dao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1307.00 USD/oz và mức kháng cự 1372.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1332.00, 1325.00, 1320.00, 1314.00, 1307.00

Các mức kháng cự :   1348.00, 1355.00, 1360.00, 1365.00, 1372.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1345.00 USD/oz, mục tiêu 1307.00 USD/oz, dừng lỗ trên 1375.00 USD/oz.  

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon