Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD NGÀY 21/01/2011

Hiện tại, vàng đang được giao dịch quanh vùng 1344.00 USD/oz, mức 127.2% của đường BC và đồng thời cũng là mức 88.6% của đường XA. Chúng tôi nhận thấy mô hình Harmonic đang có khả năng sẽ chuyển sang mô hình các dạng mô hình ‘cánh bướm’, ‘con cua’ (nhiều khả năng sẽ xảy ra) và mô hình ‘con dơi’ (ít khả năng nhất). Đối với mô hình ‘cánh bướm’:

-          Vùng đảo chiều đầu tiên sẽ nằm quanh mức 1322.00 USD/oz, 127% của đường XA và 161.8% của đường BC;

-          Vùng đảo chiều thứ hai sẽ nằm quanh mức 1298.00 USD/oz, 161.8% của đường XA và 200% của đường BC.

Do đó, vàng có thể tiếp tục giảm giá với một sự phá vỡ xuống dưới mức kháng cự 1344.00 USD/oz.

Phạm vi dao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1298.00 USD/oz và mức kháng cự 1388.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1344.00, 1339.00, 1330.00, 1322.00, 1315.00

Các mức kháng cự :   1350.00, 1355.00, 1360.00, 1365.00, 1372.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1355.00 USD/oz, mục tiêu 1398.00 USD/oz, dừng lỗ nếu cây nến 4 giờ đóng cửa nằm trên 1388.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon