Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD NGÀY 17/03/2011

Ở thời điểm hiện tại các yếu tố phân tích sự dịch chuyển của giá vàng – cổ điển, và mô hình harmonic – đang đối ngược vơi nhau. Cụ thể là, một mô hình Harmonic cánh bướm tăng giá đang xuất hiện trên đồ thị 4 giờ sau khi giá vàng phá vỡ đường kênh tăng giá dưới. Trong khi đó, đường MACD lại phát đi dấu hiệu giảm giá còn đường Stochastic lại chuyển biến theo hướng tích cực. Do đó, mô hình harmonic tăng giá sẽ còn hiệu lực chừng nào giá vàng còn được giao dịch trên vùng 1380 USD/oz; ngược lại, xu hướng giảm giá vẫn có thể xảy ra chừng nào giá vàng vẫn còn nằm dưới vùng 1402 – 1410 USD/oz. Tóm lại, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên chiến lược trung lập trong ngày hôm nay.

Phạm vi dao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1358.00 USD/oz và mức kháng cự 1445.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1392.00, 1388.00, 1380.00, 1376.00, 1370.00

Các mức kháng cự :   1402.00, 1406.00, 1415.00, 1420.00, 1432.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên chờ đợi thêm nhiều thông tin rõ ràng hơn.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon