Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD NGÀY 15/11/2010

Theo kỹ thuật đếm sóng Elliott chúng tôi nhận thấy cho tới thời điểm này đã xuất hiện 3 đợt sóng trong phạm vi sóng IM (màu hồng), bắt đầu từ tháng 10 năm 2008. Do đó, đợt sóng thứ tư – sóng điều chỉnh giảm giá – có thể đang trong quá trình hình thành, với mục tiêu là 1291 và 1208 USD/oz, mức Fibonacci 23.6% và 61.8% của đợt sóng 3. Vì vậy, xu hướng giảm giá có thể chiếm chủ đạo trong tuần này và trong thời gian sắp tới chừng nào mức 1430.00 USD/oz vẫn chưa bị phá vỡ.

Phạm vi dao động tuần này nằm trong vùng hỗ trợ 1291.00 USD/oz và mức kháng cự 1430.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1358.00, 1350.00, 1339.00, 1330.00, 1320.00

Các mức kháng cự :   1380.00, 1385.00, 1395.00, 1406.00, 1425.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1385.00 USD/oz, mục tiêu 1291.00 USD/oz, dừng lỗ trên 1430.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon