Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD NGÀY 10/01/2011

Sự dịch chuyển của vàng đang cho thấy việc phá vỡ mức giá 1360.00 USD/oz có thể là một dấu hiệu hình thành nên mô hình Harmonic với mục tiêu 1322.00 USD/oz, và xa hơn nữa là 1298.00 USD/oz. Mặc dù vàng đã phục hồi trở lại trên vùng 1360.00 USD/oz nhưng đường trung bình SMA 20 đang là một mức kháng cự mạnh, và điều này có thể sẽ đẩy vàng rớt giá lần nữa. Nhìn chung, việc giá vàng còn được giao dịch dưới vùng 1395.00 USD/oz sẽ giữ cho mô hình Harmonic này còn hiệu lực; ngược lại, nếu giá vàng tăng cao hơn 1406.00 USD, xu hướng tăng giá sẽ được hỗ trợ.

Phạm vi dao động tuần này nằm trong vùng hỗ trợ 1298.00 USD/oz và mức kháng cự 1413.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ :        1365.00, 1358.00, 1350.00, 1344.00, 1322.00

Các mức kháng cự :   1376.00, 1388.00, 1395.00, 1402.00, 1406.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị nên bán quanh vùng 1376.00 USD/oz, mục tiêu 1298.00 USD/oz, dừng lỗ trên vùng 1406.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

 

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon