Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Theo như nguyên tắc đếm sóng Eliott trong ngắn hạn, OILNGOLD nghĩ rằng, giá vàng đã hoàn thành 2 sóng của 5 sóng bên trong sóng (C). Sau quá trình này, giá vàng sẽ hoàn tất sóng lớn thứ 4 theo đường zigzag 5-3-5 như sóng [A] và [B] vừa qua. (Xem trên hình vẽ). Mục tiêu kỹ thuật khi kết thúc sóng C là 1025.00. Bên cạnh đó, RSI 14 cũng ủng hộ cho quan điểm trên của chúng tôi. Chính vì vậy, xu hướng giảm sẽ là xu hướng trong ngày hôm nay.

Phạm vi dao động trong ngày hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1009.00 USD/oz và mức kháng cự 1100.00 USD/oz

Các mức hỗ trợ : 1053.00, 1047.00, 1042.00, 1035.00, 1025.00

Các mức kháng cự : 1059.00, 1062.00, 1066.00, 1070.00, 1074.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên biểu đồ và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng từ 1059.00 , mục tiêu 1044.00 và dừng lỗ trên 1073.00.

 

Lược dịch

Theo www.oilngold.com

 

Image
icon
iconicon