Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã giảm mạnh và hoàn thành sóng thứ 3 của sóng (c) trong mô hình flat 3 -3-5. Đầy là giai đoạn điều chỉnh của sóng lớn 4 theo nguyên tắc đếm sóng Elliot trong ngắn hạn. Hình thứ  hai chỉ ra kỳ vọng trong ngắn hạn của sóng (c) ở trên. Do dó, OILNGOLD cho rằng xu hướng trong ngày là xu hướng giảm giá, mục tiêu 1025.00 USD/oz.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ mạnh 1000.00 USD/oz và mức kháng cự 1074.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1035.00, 1025.00, 1022.00, 1016.00, 1011.00

Các mức kháng cự : 1042.00, 1047.00, 1053.00, 1058.00, 1062.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên biểu đồ và phân tích trên, OILNGOLD khuyến nghị bán vàng từ vùng 1042 USD/oz , mục tiêu 1025.00 USD/oz và dừng lỗ ở trên 1055.00 USD/oz.

 

 

Lược dịch

Theo oilngold

Image
icon
iconicon