Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

 

Dựa vào nguyên tắc điếm sóng Elliott trong ngắn hạn, chúng tôi thấy rằng, vàng đang dịch chuyển theo sóng c của sóng thứ 4 và có thể đạt tới 1058.00 USD/oz. Đường stoch cũng đang cho thấy tín hiệu tích cực và ủng hộ cho kỳ vọng tăng giá trong ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đây chỉ là giai đoạn điều chỉnh tăng của sóng thứ 4.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1006.00 USD/oz và mức kháng cự 1100.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1042.00, 1037.00, 1034.00, 1030.00, 1025.00

Các mức kháng cự : 1047.00, 1052.00, 1058.00, 1062.00, 1070.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên biểu đồ và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng từ 1044.00 USD/oz, mục tiêu là 1057.00 USD/oz và dừng lỗ dưới 1032.00 USD/oz.

 

 

Lược dịch

Theo Oilngold.com

Image
icon
iconicon