Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Xu hướng giảm giá ngày hôm qua đã kết thúc xung quanh mục tiêu kỹ thuật đầu tiên 1054.00 USD/oz, đây chính là điểm bắt đầu cho xu hướng tăng trở lại và tiến tới để hoàn thiện sóng 5 theo chu kỳ sóng Elliott được chỉ ra trên đồ thị giờ. Tuy nhiên, chỉ báo xung lượng cho thấy dấu hiệu điều chỉnh trước khi bắt đầu xu hướng lên giá. Chúng tôi kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ kết thúc ở 1074.00 – 1069.00 USD/oz. Do đó, xu hướng trong ngày là xu hướng lên giá.

Phạm vi giao động hôm nay nằm trong vùng hỗ trợ 1034.00 USD/oz và mức kháng cự 1155.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1080.00, 1074.00, 1069.00, 1066.00, 1058.00

Các mức kháng cự : 1086.00, 1094.00, 1100.00, 1107.00, 1113.00.

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng quanh vùng 1080.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1100.00 USD/oz và dừng lỗ ở 1066.00 USD/oz

 

Lược dịch

Theo oilngold

Image
icon
iconicon