Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

 

Vàng đã giao động trong đường kênh xu và đang chuẩn bị cho xu hướng điều chỉnh giảm hướng tới đường xu hướng tăng giá (đường kênh phía dưới). Vàng đã gặp mức kháng cự mạnh quanh vùng 1097.00 (mức Fibonacci 1.618 % của đoạn BC ). Trên đồ thì ngày, mô hình Hamonic giảm giá AB = CD và dấu hiệu phân kỳ điều chỉnh đã xuất hiện trên đường MA. Do đó, chúng tôi vẫn giữ quan điểm xu hướng giảm của giá vàng trong ngày, mục tiêu nhằm 1069.00 USD trước khi tiếp tục lại xu hướng tăng trở lại.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1034.00 USD và mức kháng cự 1155.00 USD.

Các mức hỗ trợ:          1085.00, 1080.00, 1074.00, 1069.00, 1066.00

Các mức kháng cự:     1094.00, 1097.00, 1101.00, 1107.00, 1113.00

Chiến lược giao dịch: Dựa trên đồ thị và giải thích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng quanh mức 1092.00, mục tiêu 1074.00 và dừng lỗ tại 1107.00.

 

Lược dịch

Theo Oilngold

Image
icon
iconicon