Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Trên đồ thị ngày, Vàng tiến tới mức kháng cự mạnh của đường kênh xu hướng lên giá và xuất hiện khả năng giảm giá theo mô hình Harmonic (AB = CD). Những nhận định về sự phân kỳ giảm giá vẫn đang được kỳ vọng. Do đó, chúng tôi cho rằng, sẽ có một sự điều chỉnh theo xu hướng giảm. Ủng hộ cho nhận định trên là khoảng trông (GAP) ở hình nhỏ thứ 2. Mục tiêu kỹ thuật nhằm tới 1075.00 USD/oz và 1069.00 USD/oz.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1034.00 USD/oz và mức kháng cự 1155.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1100.00, 1095.00, 1092.00, 1085.00, 1080.00

Các mức kháng cự : 1107.00, 1111.00, 1119.00, 1123.00, 1129.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng quanh vùng 1104.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1087.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1116.00 USD/oz.

 

Lược dịch

Theo oilngold

 

Image
icon
iconicon