Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Kết hợp nguyên tắc đếm sóng Elliot và mô hình Harmonic cho thấy, giá vàng đang tích lũy và cần có một điều chỉnh để hoàn thành sóng C trong mô hình (A – B – C), đây chính là mục tiêu CD trong mẫu hình Harmonic. Do đó, chúng tôi vẫn ủng hộ cho kịch bản giảm giá của vàng trong ngày. Quan điểm này cũng được ủng hộ trên những dấu hiệu từ chỉ báo kĩ thuật.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1047.00 USD/oz và mức kháng cự 1155.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1102.00, 1095.00, 1092.00, 1085.00, 1080.00

Các mức kháng cự : 1111.00, 1116.00, 1119.00, 1123.00, 1129.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi giá vàng phá vỡ 1104.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1090.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1113.00 USD/oz.

Lược dịch

Theo oilngold

 

 

Image
icon
iconicon