Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã tiến tới mục tiêu kỹ thuật của sóng [B] tại mức 1121.00 (161.8% của sóng A) như trong nhận định trước của chúng tôi. Do đó, giá vàng sẽ điều chỉnh theo mô hình Flat khi giá phá vỡ mức 1117.00. Mục tiêu của sóng [C] theo như sóng ngắn hạn Elliot là 1087.00. Chính vì vậy, xu hướng giảm giá sẽ là quan điểm của chúng tôi. Tuy nhiên, một sự phá vỡ 1129.00 sẽ đưa giá vàng theo một kịch bản khác.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1075.00 USD/oz và mức kháng cự 1155.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1117.00, 1111.00, 1107.00, 1102.00, 1095.00

Các mức kháng cự : 1121.00, 1129.00, 1133.00, 1137.00, 1141.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi giá vàng phá vỡ 1117.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1103.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1129.00 USD/oz.

 

Lược dịch

Theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon