Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã hình thành mô hình Harmonic giảm giá AB = CD như trên hình vẽ. Hiện tại, giá vàng tiếp cận vùng hỗ trợ chính 1142.00 USD/oz, đây chính là mục tiêu CD [261.8% Fibonacci của đoạn BC]. Cùng với đó, RSI 14 đang ở mức 73.00 – nó chỉ ra cần có một sự điều chỉnh. Do đó, chiến lược trong ngày là giảm giá, ngoài ra, đường MA phân kỳ cũng ủng hộ cho quan điểm trên. Mục tiêu kỹ thuật của mô hình là 1104 USD/oz và tiếp theo là 1074 USD/oz.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1095.00 USD/oz và mức kháng cự 1163.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1135.00, 1132.00, 1125.00, 1123.00, 1117.00

Các mức kháng cự : 1149.00, 1153.00, 1155.00, 1161.00, 1163.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng từ 1142.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1123.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1155.00 USD/oz.

 

Lược dịch

Theo oilngold

Image
icon
iconicon