Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Chúng tôi tin rẳng, hiện tại, giá vàng đang trong giai đoạn hoàn thành sóng 5 bắt đầu từ 1026.00 USD/oz trên đồ thị 4H. sóng tăng trong ngắn hạn của Elliot nhằm mục tiêu 1172.00 USD/oz, tuy nhiên, cần có một sự điều chỉnh nhẹ về 1158 – 1160.00 USD/oz trước khi có sự dịch chuyển theo xu hướng lên. Xu hướng trong ngày là xu hưuớng tăng.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1104.00 USD/oz và mức kháng cự 1212.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1160.00, 1157.00, 1152.00, 1149.00, 1141.00

Các mức kháng cự : 1164.00, 1172.00, 1176.00, 1185.00, 1192.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng từ 1160.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1172.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1152.00 USD/oz.

Lược dịch

Theo oilngold

Image
icon
iconicon