Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Liên tục vươn tới và phá các mốc kháng cự quan trọng 1198 USD/oz, điều này đã ủng hộ cho mô hình Harmonic lớn theo ngày theo như đồ thị của chúng tôi. Giá vàng đang tiến tới mục tiêu kỹ thuật quanh vùng 1230 USD/oz của chúng tôi ngày hôm qua. Hiện tại, chúng tôi nghĩ rằng xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục được duy trì, mục tiêu 1235.00 USD/oz, theo sau là 1249.00 USD/oz. Đây chính là đoạn CD theo mô hình AB = CD. Do đó, chiến lược trong ngày là tăng giá, tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng cần có một sự điều chỉnh tới mức hỗ trợ 1215.00 USD/oz trước khi trở lại xu hướng tăng.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1185.00 USD/oz và mức kháng cự 1249.00USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1215.00, 1207.00, 1198.00, 1196.00, 1187.00

Các mức kháng cự : 1226.00, 1228.00, 1230.00, 1235.00, 1242.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị mua vàng trên 1216.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1235.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1199.00 USD/oz.

 

Lược dịch

Theo Oilngold

Image
icon
iconicon