Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã giảm mạnh và tiến tới mục tiêu kỹ thuật của chúng tôi ngày hôm qua tại 1135.00 USD/oz. Hiện tại, chúng tôi thấy rằng, vàng đang gặp áp lực và dịch chuyển theo sóng C theo nguyên lý đếm sóng Elliot trong ngắn hạn và mục tiêu tiến tới 1090.00 USD/oz. Chúng tôi cũng cho rằng có một vài sự dịch chuyển lên được chỉ ra trên chỉ báo xung lượng trước khi vàng duy trì xu hướng giảm giá. Do đó, quản điểm của chúng tôi trong phiên là xu hướng giảm giá.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1070.00 USD/oz và mức kháng cự 1207.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1127.00, 1122.00, 1118.00, 1111.00, 1107.00

Các mức kháng cự : 1142.00, 1149.00, 1155.00, 1161.00, 1170.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng trên 1137.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1108.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1158.00 USD/oz.

Lược dịch

Theo Oilngold

Image
icon
iconicon