Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Sau khi gặp hỗ trợ tại 1108.00 USD/oz, vàng đã di chuyển tại vùng giá 1127.00 USD/oz và 1108.00 USD/oz trong 3 ngày. Chúng tôi tin rằng, vàng đang chuẩn bị cho quá trình phá vỡ mức hỗ trợ và mục tiêu 1090.00 USD/oz, đây cũng chính là mục tiêu kỹ thuật của mô hình Harmonic giảm giá AB = CD. Do đó, quan điểm trong ngày của chúng tôi là xu hướng giảm giá của vàng. Hình thứ 2 cũng cho thấy sự ủng hộ quan điểm chúng tôi trên đồ thị 4H.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1070.00 USD/oz và mức kháng cự 1185.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1117.00, 1111.00, 1108.00, 1104.00, 1095.00

Các mức kháng cự : 1125.00, 1127.00, 1133.00, 1137.00, 1142.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng dưới 1125.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1104.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1142.00 USD/oz.

 

Lược dịch

Theo Oilngold

Image
icon
iconicon