Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Giao dịch chậm và đang hướng đến mục tiêu 1095 USD/oz sau khi đã bị bán tháo trong ngày hôm qua, vàng đang nhận được sự hỗ trợ từ đường xu hướng màu xanh. Mỗi khi đường xu hướng này bị phá vỡ thì áp lực bán tháo sẽ hướng mục tiêu của vàng về vùng 1045 USD/oz. Việc giá di chuyển ổn định dưới đường EMA 50 ngày khiến chúng tôi tin rằng khả năng vàng sẽ phá vỡ kênh xu hướng trên.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1045 USD/oz và mức kháng cự 1144 USD/oz

Các ngưỡng hỗ trợ : 1088.00, 1085.00, 1076.00, 1073.00, 1065.00
Các ngưỡng kháng cự : 1102.00, 1108.00, 1117.00, 1120.00, 1129.00

Chiến lược : Khi vàng phá vỡ kênh xu hướng, bán 1088 USD/oz với mục tiêu 1065 USD/oz và dừng lỗ trên 1108 USD/oz 

Lược dịch

Theo Oilngold

Image
icon
iconicon