Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã giảm và tiếp cận gần mục tiêu kỹ thuật của chúng tôi ngày hôm qua tại 1082.00 USD/oz, đây chính là vùng kháng cự trước để vàng kiểm tra lại mức phá vỡ tâm lý 1100.00 USD/oz. Trong biểu đồ theo giờ (hình nhỏ thứ 2) chỉ ra mẫu hình nến giảm giá trùng hợp với những tín hiệu được thấy trên đường chỉ báo CCI và Stochastic. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm xu hướng giảm giá của vàng trong ngày, mục tiêu 1048.00 – đây là mục tiêu kỹ thuật của mô hình giảm giá Harmonic AB = CD.

Phạm vi giao động trong ngày nằm trong vùng hỗ trợ 1048.00 USD/oz và mức kháng cự 1144.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1090.00, 1085.00, 1082.00, 1076.00, 1065.00

Các mức kháng cự : 1102.00, 1107.00, 1111.00, 1117.00, 1122.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng dưới 1097.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1075.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1113.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon