Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Từ khi có giảm xuống vùng thấp tại 1074.00 USD/oz, vàng đã dịch chuyển theo sóng Elliot trong ngắn hạn trên đồ thị 4H. Hiện tại, vàng đang hình thành sóng hiệu chỉnh C lớn. Đồ thị nến ngày (bức hình thứ 2) cũng ủng hộ cho quan điểm giảm giá. Mục tiêu kỹ thuật của sóng C là quanh vùng 1106.00 – 1091.00 USD/oz. Cũng cần chú ý rằng, khi phá vỡ 1091.00 USD/oz, vàng sẽ tiến về vùng 1074.00 USD/oz.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1045.00 USD/oz và mức kháng cự 1249.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1125.00, 1117.00, 1111.00, 1106.00, 1095.00

Các mức kháng cự : 1140.00, 1144.00, 1153.00, 1162.00, 1170.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng dưới vùng 1140.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1095.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1163.00 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon