Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Sau khi giảm giá từ vùng 1162 USD/oz, vàng đã hình thành 3 sóng như thấy trên đồ thị 4H. Hiện tại, giá đang diễn biến và hình thành sóng thứ 5 để hoàn thành mô hình sóng IM theo nguyên tắc đếm sóng Elliot của chúng tôi. Mục tiêu kĩ thuật đầu tiên là 1074 – 1060 USD/oz. Do đó, chúng tôi giữ các quan điểm vàng sẽ giảm giá trong phiên.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1060.00 USD/oz và mức kháng cự 1137.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1092,00, 1088,00, 1082,00, 1074,00, 1066,00

Các mức kháng cự : 1102,00, 1107,00, 1111,00, 1117,00, 1122,00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng dưới vùng 1097.00 USD/oz, nhằm mục tiêu 1074.00 USD/oz và dừng lỗ quanh 1114.00 USD/oz.

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

 

Image
icon
iconicon