Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã dịch chuyển lên vùng 1119.00 USD/oz và đang diễn biến trong đường kênh giá giảm trên đồ thị 4H. Do đó, chúng tôi nhĩ rằng, kim loại này đang xác định lại xu hướng giảm. Hiện tại, vàng đang dịch chuyển trong vùng 1111 USD/oz và 1118.00 USD/oz. Điều này được ủng hộ bở chỉ số CCI và Stoch.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1074.00 USD/oz và mức kháng cự 1144.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1109.00, 1107.00, 1102.00, 1097.00, 1092.00

Các mức kháng cự : 1117.00, 1119.00, 1122.00, 1127.00, 1132.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, cần chờ đợi đê vàng khẳng địnhl lại zu hhướng.

                                        

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon