Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã thành công trong việc hình thành mô hình giảm giá Harmonic từ mức kháng cự 161.8 Fibonacci. Đồ thị ngày trong bức hình nhỏ ủng hộ cho quan điểm đã nói ở trên. Hiện tại, quá trình điều chỉnh mô hình giảm giá có thể đạt mức mức 1113.00 trước khi dịch chuyển theo xu hướng xuống nhằm mục tiêu 1093.00.

 

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1074.00 USD/oz và mức kháng cự 1144.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1107.00, 1105.00, 1102.00, 1097.00, 1093.00

Các mức kháng cự : 1113.00, 1119.00, 1122.00, 1125.00, 1127.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng từ vùng 1113.00 nằm mục tiêu 1093.00 và dừng lỗ 1028.00.

   

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon