Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng vẫn đang dịch chuyển theo sóng thứ 5 trên nguyên tắc đếm sóng Elliot của chúng tôi từ điểm bắt đầu 1125.00. Theo cấu trúc sóng này, sóng thứ 4 sẽ kết thúc quanh vùng 1074.00 USD/oz và “mở đường” cho sóng thứ 5. Kết hợp giữa sóng Elliot và đường Camarilla chỉ ra rằng, vùng 1074.00 USD/oz sẽ là một vùng kháng cự mạnh. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm xu hướng giảm là xu hướng chủ đạo trong ngày.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1032.00 USD/oz và mức kháng cự 1107.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1065.00, 1060.00, 1058.00, 1052.00, 1044.00

Các mức kháng cự : 1072.00, 1074.00, 1084.00, 1088.00, 1093.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng từ vùng 1174.00 nằm mục tiêu 1056.00 và dừng lỗ 1085.00.

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon