Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Dựa vào mô hình Harmonic được thảo luận trong bản tin trước và nguyên tắc đếm sóng Elliot, hiện tại, vàng đã hoàn thành mô hình AB = CD. Do đó, chúng tôi tin rằng, sóng giảm giá là chủ đạo trong ngày, ủng hộ cho quan điểm này còn là sự phân kỳ giảm của đường Stoch.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1032.00 USD/oz và mức kháng cự 1107.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1074.00, 1072.00, 1065.00, 1060.00, 1058.00

Các mức kháng cự : 1080.00, 1084.00, 1088.00, 1093.00, 1095.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị bán vàng khi giá phá vỡ mức hỗ trợ 1174.00 nằm mục tiêu 1056.00 và dừng lỗ 1085.00.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon