Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA OILNGOLD

Vàng đã giảm mạnh trong ngày hôm qua và đóng cửa trên vùng kháng cự 1088.00 - 1093.00 USD/oz. Vàng đã hoàn thành mô hình AB = CD tại vùng kháng cự 161.8% Fibonacci của đoạn BC. Tuy nhiên, hiện tại các dấu hiệu xác định rõ xu hướng chưa rõ ràng, do đó, chúng tôi giữ quan điểm trung lập trong ngày cho tới khi có dấu hiệu rõ ràng.

Phạm vi giao động trong tuần nằm trong vùng hỗ trợ 1032.00 USD/oz và mức kháng cự 1125.00 USD/oz.

Các mức hỗ trợ : 1088.00, 1084.00, 1080.00, 1074.00, 1072.00

Các mức kháng cự : 1098.00, 1100.00, 1102.00, 1107.00, 1111.00

Chiến lược giao dịch : Dựa trên đồ thị và phân tích trên, chúng tôi khuyến nghị chờ đợi cho tới khi nào những dấu hiệu chỉ ra cho thấy một xu hướng rõ ràng. 

 

Nguyễn Ngọc Duy       

Lược dịch theo Oilngold

Image
icon
iconicon